Chuyên mục: Sinh viên

Radio tình yêu (13) 그러니까요.

Radio tình yêu (13) 그러니까요. Mẫu câu trong tuần 그러니까요.   (Thì đấy.) [Geu-ro-ni-ka-yo] Phân tích Câu cảm thán ở dạng thân mật kính trọng được dùng để tán thành ý kiến của đối phương vừa đề cập ngay trước đó. 그러니까요 là câu rút gọn của “그러하니까요” 그러하다        như thế, như […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (12) 싫지 않아요.

Radio tình yêu (12) 싫지 않아요. Mẫu câu trong tuần 싫지 않아요. (Không phải là không thích.) [Sil-ji-an-na-yo] Phân tích Câu nói ở dạng thân mật lịch sự, thể hiện bản thân thích một điều, việc gì đấy, nhưng không tiện nói thẳng nên dùng cách nói phủ định của từ “không thích”. 싫다   […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (11) 알고 계시죠?

Radio tình yêu (11) 알고 계시죠? Học tiếng Hàn Radio tình yêu (11) 알고 계시죠? Mẫu câu trong tuần 알고 계시죠? (Anh có biết chứ?) [Al-go-gye-si-jo] Phân tích Câu hỏi ở dạng kính trọng dùng để xác nhận đối phương có biết về một việc hay chuyện nào đó không. 알다         […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (10) 고마웠어.

Radio tình yêu (10) 고마웠어. Mẫu câu trong tuần 고마웠어. (Cảm ơn.) [Go-ma-wuo-sso] Phân tích Câu nói ở dạng thân mật dùng để cảm ơn đối phương về sự việc đã diễn ra trong quá khứ. 고맙다       cám ơn ~었어         Đuôi kết thúc câu thân mật ở thì […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (9) 하고 싶은 대로 해

Radio tình yêu (9) 하고 싶은 대로 해 Mẫu câu trong tuần 하고 싶은 대로 해  (Em muốn làm gì thì làm.) [Ha-go-si-pưn-dae-rô-hae] Phân tích Câu nói ở dạng thân mật dùng để khuyên bảo đối phương hãy làm theo những gì mà họ muốn. 하다              làm ~고 싶다 […]

Xem tiếp

Thông báo danh sách HSSV được cấp học bổng KKHT HK2_2017-2018

Thông báo danh sách HSSV được cấp học bổng KKHT HK2_2017-2018 3. TB – DSSV DUOC CAP HOC BONG HK2 17-18 CAO DANG – BO SUNG TT DS DUOC CAP HBKKHT HK2 NH 17-18 TRUNG CAP tai truong – BO SUNG TT DS DUOC CAP HBKKHT HK2 NH 17-18 TRUNG CAPq2 – BO SUNG TT […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (8) 알려줘요.

Radio tình yêu (8) 알려줘요. Mẫu câu trong tuần 알려줘요. (Cô hãy chỉ cho tôi với.) [Al-lyeo-juo-yo] Phân tích Câu nói ở dạng thân mật kính trọng dùng để đề nghị đối phương chỉ giúp cho một việc nào đó. 알리다           Cho hay, cho biết ~아/어/여 주다   Cấu trúc […]

Xem tiếp

Radio tình yêu (7) 그럴 리가?

Radio tình yêu (7) 그럴 리가? Mẫu câu trong tuần 그럴 리가?   (Có lẽ nào lại như vậy?) [Cư-rol-li-ga?] Phân tích Câu nói dùng khi người nói muốn phủ định một nội dung, hay luận điểm nào đó, không đúng với lẽ thường một cách thân mật. “그럴 리가?” vốn dĩ là câu đã […]

Xem tiếp