Chuyên mục: Tuyển sinh

Ngành tiếng Hàn Quốc bậc TCCN

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành tiếng Hàn gồm 81 tín chỉ. Trong đó, bên cạnh các môn chung được áp dụng cho tất cả các chuyên ngành, sinh viên được đào tạo các học phần cho chuyên ngành tiếng Hàn: Các học phần cơ sở: Nhập môn tiếng Hàn, Nghe-nói tiếng Hàn 1,2; […]

Xem tiếp