Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng                   tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức So 236 QD VV dieu chinh QD chuan dau ra NN_TH  

Xem tiếp