Chuyên mục: Chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 đối với các ngành trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 đối với các ngành trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức   CDR 2022 QD 95 ban hanh CDR 2022

Xem tiếp

Quyết định về việc điều chỉnh quy định về CĐR ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại TDC

Quyết định về việc điều chỉnh quy định về CĐR ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại TDC Các em HSSV xem Quyết định để biết thông tin và thực hiện QD dieu chinh quy dinh CDR Tieng Anh Tin hoc

Xem tiếp

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 08/08/2020)

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 08/08/2020) QD chuan dau ra ngoai ngu.tin hoc tu 8.8.2020

Xem tiếp

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng                   tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức So 236 QD VV dieu chinh QD chuan dau ra NN_TH  

Xem tiếp