Chuyên mục: Sinh viên

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Các em HSSV xem Quyết định và danh sách cấp học bổng đính kèm bên dưới: 5. CD – DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 19-20 5. CD – quyet dinh cap HBKKHT HK1 NH 19-20 5. TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK1 […]

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ (8) 벌써”

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ (8) 벌써”   Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 벌써 (Mới đó mà đã) [peol-sseo] Phân tích Câu dùng khi người nói muốn nhấn mạnh một điều gì đó xảy ra nhanh hơn suy nghĩ hay dự đoán ban đầu, đọc lên giọng ở […]

Xem tiếp

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem quyết định và danh sách đính kèm: Cao dang QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 QĐ – TC DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 TC

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: Những nữ sinh khiêu vũ (7) 할래요

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: Những nữ sinh khiêu vũ (7) 할래요 Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 할래요 (Tôi sẽ làm) [hal-lae-yo] Phân tích Câu dùng khi người nói muốn làm hay dự định làm một việc gì đó, ở dạng thân mật kính trọng. 하다           làm -ㄹ래 […]

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim, ảnh: Những nữ sinh khiêu vũ (6) 좋아서

Học tiếng Hàn qua phim, ảnh: Những nữ sinh khiêu vũ (6) 좋아서 Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 좋아서 (Vì thích) [jo-a-seo] Phân tích Câu bày tỏ lý do mình làm việc gì đó vì thích thú, ở dạng thân mật trống không. 좋다           thích -아/어서       […]

Xem tiếp

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem thông báo và danh sách đính kèm: Thong bao HB KKHT HK1 19-20    

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim, ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ” (5)

Những nữ sinh khiêu vũ (5) 잘 가   Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 잘 가 (Đi cẩn thận nhé) [jal ga] Phân tích Câu dùng để chào tạm biệt đối phương trước khi đối phương rời đi tại thời điểm nói, ở dạng thân mật trống không. 잘           […]

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim, ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ” (4)

Những nữ sinh khiêu vũ (4) 역시 Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 역시 (Đúng là) [yok si] Phân tích Câu dùng để bày tỏ thái độ khen ngợi về một điều gì đó, một ai đó đối với người nghe. “역시~~” được phát âm với ngữ điệu nhấn mạnh chữ đầu và kéo dài […]

Xem tiếp

Học tiếng Hàn qua phim, ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ” (3)

Những nữ sinh khiêu vũ (3) 끔찍하다 Nghe 1 Mẫu câu trong tuần 끔찍하다 (Phát sợ) [kkum jji-kha da] Phân tích Câu sử dụng khi tâm trạng người nói không tốt như cãi nhau, nóng giận, hay khi vừa phát hiện ra một điều gì đó làm bản thân khó chịu ở dạng thân mật. 끔찍하다 […]

Xem tiếp