Chuyên mục: học bổng

TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022

TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022 Sinh viên có nguyện vọng đăng ký du học đợt tháng 3.20220 xem thông báo và đăng ký form đúng thông tin. Hồ sơ giấy gửi lại khoa khi nhập học : Xem thông báo du học : TB-Du-hoc-Han-Quoc-dot-3.2022 Thông tin chi phí du học tham khảo: THONG TIN […]

Xem tiếp

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập chính thức, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập chính thức, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 Các em học sinh sinh viên xem thông báo và danh sách đính kèm bên dưới Thông báo: Thong bao HB KKHT HK1 20-211 Danh sách :4_ Cao dang HK1 […]

Xem tiếp

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2020-2021   Sinh viên hệ cao đẳng xem quyết định: QD – CD KQRL HK1 NH 2020-2021 và danh sách đính kèm KQRL HK 1 2020-2021 CD

Xem tiếp

TB đăng ký du học Hàn Quốc đợt 1 tháng 3 năm 2021

TB đăng ký du học Hàn Quốc đợt 1 tháng 3 năm 2021 Các em sinh viên khóa 2018 trở về trước có nguyện vọng du học tại các trường ĐH Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp tại tDC thực hiện hồ sơ đăng ký theo thông báo đính kèm. TB Du hoc Han Quoc […]

Xem tiếp

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Các em HSSV xem Quyết định và danh sách cấp học bổng đính kèm bên dưới: 5. CD – DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 19-20 5. CD – quyet dinh cap HBKKHT HK1 NH 19-20 5. TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK1 […]

Xem tiếp

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem quyết định và danh sách đính kèm: Cao dang QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 QĐ – TC DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 TC

Xem tiếp

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem thông báo và danh sách đính kèm: Thong bao HB KKHT HK1 19-20    

Xem tiếp

TB đăng ký du học đợt tháng 9.2020

TB đăng ký du học đợt tháng 9.2020 HSSV khóa 2017, 2018 có nguyện vọng du học tại các trường Cao đẳng, đại học Hàn Quốc xem thông báo và làm theo hướng dẫn. TB Du hoc Han Quoc dot 9.2020 Đơn đăng ký du học đợt tháng 9.2020: 5.1. Don xin hoc bong du […]

Xem tiếp