Chuyên mục: học bổng

Thông báo chương trình học bổng năng lực tiếng Hàn (Topik) năm 2016

Viện giáo dục quốc tế quốc lập Đại Hàn Dân Quốc (NILED) tiến hành một dự án học bổng với nội dung như sau: – Tên dự án: Dự án trao học bổng TOPIK năm 2016 – Tổng số người trao học bổng: 34 người (Bao gồm 11 trường Đại học trên toàn quốc) – […]

Xem tiếp