Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên bậc Cao đẳng

học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

Sinh viên hệ cao đẳng xem quyết định: QD – CD KQRL HK1 NH 2020-2021 và danh sách đính kèm KQRL HK 1 2020-2021 CD