Chuyên mục: Thời khóa biểu

TB các học phần tổ chức trong HK1 năm học 2022-2023

TB các học phần tổ chức trong HK1 năm học 2022-2023 Các em sinh viên xem để biết thông tin và đăng ký học phần theo thông báo của phòng Quản lý Đào tạo. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky 1_2022-2023 187_TB 187 DANG KY HP HOC KY I (2022-2023)

Xem tiếp

TB: Các học phần mở trong HK2 năm học 2021-2022

TB: Các học phần mở trong HK2 năm học 2021-2022   Sinh viên xem các học phần được khoa mở trong HK2 2021-2022 để biết thông tin đăng ký. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky 2_2021-2022_24.12 THOI KHOA BIEU HKII_2021-2022_KHOA 2020 THOI KHOA BIEU HKII_2021-2022_KHOA 2021

Xem tiếp

Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021

Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021   Các em tân sinh viên xem Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021 và đường link để vào lớp học đính kèm: Thời khóa biểu theo từng lớp: THỜI KHÓA BIỂU_HK1_2021-2022_KHOA 2021_25.9 Link […]

Xem tiếp

Thông báo đường link các học phần khoa tiếng Hàn giảng dạy trong HK1_2021-2022

Thông báo đường link các học phần khoa tiếng Hàn giảng dạy trong HK1_2021-2022 Các em HSSV khóa 2020 trở về trước xem các đường link các học phần khoa tiếng Hàn giảng dạy và cập nhật tại đây: Các học phần khoa tiếng Hàn: LINK LỚP HỌC CHO KHÓA 2019-2020_HK1_2021-2022_FB (1) Các học phần khoa […]

Xem tiếp

Kế hoạch triển khai giảng dạy trực tuyến khoa tiếng Hàn_HK2_2020-2021

Kế hoạch triển khai giảng dạy trực tuyến khoa tiếng Hàn_HK2_2020-2021 (Áp dụng từ ngày 10/5/2021 ~29/5/2021) Các em sinh viên tham khảo kế hoạch giảng dạy trực tuyến để biết thông tin và cập nhật lịch học thoe file đính kèm: Ke hoach day truc tuyen HK2 NH20 – 21_Lan 2up Thời khóa biểu các […]

Xem tiếp

TB CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2020-2021

TB CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2020-2021   Các em HSSV xem danh sách các học phần khoa sẽ tổ chức trong HK2 năm học 2020-2021 để đăng ký. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky 2_2020-2021

Xem tiếp

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018 Sinh viên bậc cao đẳng khóa 2017 và khóa 2018 căn cứ vào các học phần được mở lớp và tiến hành đăng ký học phần theo thông báo. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 17 3. […]

Xem tiếp