Chuyên mục: Thời khóa biểu

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018 Sinh viên bậc cao đẳng khóa 2017 và khóa 2018 căn cứ vào các học phần được mở lớp và tiến hành đăng ký học phần theo thông báo. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 17 3. […]

Xem tiếp