Chuyên mục: Tiến trình đào tạ

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình Các em sinh viên khóa 2017&2018 ngành tiếng Hàn bậc cao đẳng xem thông tin công văn thay đổi đính kèm bên dưới: So 13_HC

Xem tiếp