Chuyên mục: Sinh viên tiêu biểu

Quyết định v/v công nhận sinh viên bậc Cao đẳng đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2020-2021

Quyết định v/v công nhận sinh viên bậc Cao đẳng đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2020-2021 Sinh viên xem Quyết định (đính kèm): QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 20-21 Sinh viên xem danh sách (đính kèm): QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 20-21 DS […]

Xem tiếp

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Các em HSSV xem Quyết định và danh sách cấp học bổng đính kèm bên dưới: 5. CD – DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 19-20 5. CD – quyet dinh cap HBKKHT HK1 NH 19-20 5. TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK1 […]

Xem tiếp

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận HSSV đạt danh hiệu thi đua học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem quyết định và danh sách đính kèm: Cao dang QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 QĐ – TC DAT DANH HIEU THI DUA HK1 19-20 TC

Xem tiếp

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020 HSSV xem thông báo và danh sách đính kèm: Thong bao HB KKHT HK1 19-20    

Xem tiếp

QĐ điều chỉnh kết quả điểm rèn luyện HSSV HK1 năm học 2019-2020

QĐ điều chỉnh kết quả điểm rèn luyện HSSV HK1 năm học 2019-2020 HSSV xem quyết định đính kèm bên dưới: QD – CD KQRL HK1 NH 2019-2020 – cap nhat ngay 25.05.2020 QD – TC KQRL HK1 NH 2019-2020 – cap nhat ngay 25.05.2020 HSSV xem danh sách đính kèm: 1. KQRL HK 1 […]

Xem tiếp

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2019-2020   HSSV xem Quyết định đính kèm bên dưới: CD – QD KQRL HK1 NH 2019-2020 QD – CD KQRL HK1 NH 2019-2020 BO SUNG TCCN – QD KQRL HK1 NH 2019-2020 ko dong dau  […]

Xem tiếp

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên bậc cao đẳng đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK2_2018-2019

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên bậc cao đẳng đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK2_2018-2019 5. CD – DS DUOC CAP HBKKHT HK2 NH 18-19 5. CD – quyet dinh cap HBKKHT HK2 18-19 QĐ – CD DAT DANH HIEU THI DUA HK2 […]

Xem tiếp

TB danh sách HSSV được cấp học bổng KKHT học kỳ 1_2018-2019

TB danh sách HSSV được cấp học bổng KKHT học kỳ 1_2018-2019   Các em HSSV khoa tiếng Hàn xem qua thông báo và thực hiện theo hướng dẫn nhé. Cao dang khoa 2016 Cao dang khoa 2017 Cao dang khoa 2018 Thong bao DS HSSV duoc cap HB KKHT HK1 18-19 Trung cap

Xem tiếp