Chuyên mục: Đào tạo

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình Các em sinh viên khóa 2017&2018 ngành tiếng Hàn bậc cao đẳng xem thông tin công văn thay đổi đính kèm bên dưới: So 13_HC

Xem tiếp

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng                   tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức So 236 QD VV dieu chinh QD chuan dau ra NN_TH  

Xem tiếp