Chuyên mục: Đào tạo

Quyết định bổ sung quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần tại Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức, ban hành kèm theo quyết định số 246 / QĐ – CNTĐ- ĐT

Quyết định bổ sung quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần tại Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức, ban hành kèm theo quyết định số 246 / QĐ – CNTĐ- ĐT   phu luc 1 phu luc 2 phu luc 3 phu luc 4 phu luc 5 QUYET DINH BO SUNG QUY […]

Xem tiếp

Quyết định về việc điều chỉnh quy định về CĐR ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại TDC

Quyết định về việc điều chỉnh quy định về CĐR ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại TDC Các em HSSV xem Quyết định để biết thông tin và thực hiện QD dieu chinh quy dinh CDR Tieng Anh Tin hoc

Xem tiếp

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 08/08/2020)

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 08/08/2020) QD chuan dau ra ngoai ngu.tin hoc tu 8.8.2020

Xem tiếp

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình

TB thay đôi chương trình khung khóa 2017&2018 bậc cao đẳng; Bổ sung hướng dẫn thực hiện chương trình Các em sinh viên khóa 2017&2018 ngành tiếng Hàn bậc cao đẳng xem thông tin công văn thay đổi đính kèm bên dưới: So 13_HC

Xem tiếp

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng                   tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức So 236 QD VV dieu chinh QD chuan dau ra NN_TH  

Xem tiếp