QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

QĐ cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Các em HSSV xem Quyết định và danh sách cấp học bổng đính kèm bên dưới:

5. CD – DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 19-20

5. CD – quyet dinh cap HBKKHT HK1 NH 19-20

5. TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK1 NH 19-20

5. TRUNG CAP – DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 19-20