Chuyên mục: Thông tin tuyển sinh

Thông báo Thông tin tuyển sinh ngành Tiếng Hàn Quốc năm 2024

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Ngành đào tạo         : Tiếng Hàn Quốc Danh hiệu bằng       : Cử nhân thực hành Dự kiến chỉ tiêu        : 200 chỉ tiêu Phạm vi tuyển sinh  : Toàn quốc Phương thức đào tạo : Theo học chế tín chỉ […]

Xem tiếp

Thông báo Thông tin tuyển sinh ngành Tiếng Hàn Quốc năm 2023

Thông báo Thông tin tuyển sinh ngành Tiếng Hàn Quốc năm 2023 XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY- CHỈ TIÊU: Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Ngành đào tạo: Tiếng Hàn Quốc Danh hiệu bằng: cử nhân Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu Phạm vi tuyển sinh: […]

Xem tiếp