TB nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020

10 Th11 2020

TB nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 HSSV các khóa xem thông báo và thực hiện đầy đủ hồ sơ theo thông báo để nộp về văn phòng khoa. THONG BAO NOP HO SO XET TOT NGHIEP DOT 3_12.2020

QĐ công nhận HSSV tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

10 Th11 2020

QĐ công nhận HSSV tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 HSSV xem Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (đính kèm) DS 173 tot nghiep-TC DS 179 – TCNG DS tot nghiep cao dang kem QD 175 DS tot nghiep cao dang kem QD 176 QD tot nghiep cao dang 175 Quyet dinh 176 tot nghiep cao dang D2 – 2020   HSSV liên hệ để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời