TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022

8 Th10 2021

TB Đăng ký du học đợt tháng 2.2022 Sinh viên có nguyện vọng đăng ký du học đợt tháng 3.20220 xem thông báo và đăng ký form đúng thông tin. Hồ sơ giấy gửi lại khoa khi nhập học : Xem thông báo du học : TB-Du-hoc-Han-Quoc-dot-3.2022 Thông tin chi phí du học tham khảo: THONG TIN CHI PHI DU HOC DOT 2.2022_final Link đăng ký du học: https://docs.google.com/forms/d/1cMWfhlhRQYnMtYRjvihPZttBPWXZEtAT7mRlz-2zM6g/edit#responses Kiểm tra tên sau đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a-2LvXJ_AXxVRP072XyvLlsqTAyuUGaS9-RZtbqUzpM/edit?resourcekey#gid=377142504  

Thông báo về việc hỗ trợ HSSV Khóa 2021 trong tuần lễ đầu tiên học tập (từ 27/09 đến 02/10/2021)

23 Th9 2021

Thông báo về việc hỗ trợ HSSV Khóa 2021 trong tuần lễ đầu tiên học tập (từ 27/09 đến 02/10/2021) Các em tân sinh viên khóa 2021 xem thông báo tại đây : TB ho tro tan sinh vien khoa 2021 trong tuan le dau nhap hoc