Ondol – Di sản văn hoá quốc gia

22 Th12 2018

Ondol – Di sản văn hoá quốc gia       Tháng Tư vừa qua, văn hóa ondol, phương thức sưởi ấm truyền thống của Hàn Quốc đã được Cục Di sản văn hóa công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể số 135. Làm nóng sàn nhà bằng cách sử dụng nhiệt bức xạ gián tiếp, ondol là hệ thống sưởi ấm độc đáo của Hàn Quốc khác hẳn với các nước phương Tây, cũng như hai nước láng giềng Trung Quốc và Nhật Bản. Một phòng khách của ngôi nhà cổ gia tộc Jang Heung-hyo (hiệu […]

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018

1 Th3 2018

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018 ThoiKhoaBieuKhoa_HK2-2017-2018_gui SV