THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN KUMHO ASIANA LẦN THỨ 6

2 Th6 2017

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN KUMHO ASIANA LẦN THỨ 6 Đơn vị tổ chức: Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana 2.      Lịch trình cuộc thi Nội dung Thời gian Ghi chú Nộp hồ sơ đăng ký Ngày  22-24 tháng 8 Nộp hồ sơ online Vòng sơ loại (Toàn quốc) Ngày 25-27 tháng 8 Đánh giá clip phát biểu của thí sinh Thông báo kết quả 28/8 Website của Quỹ và liên lạc cá nhân Vòng chung kết Ngày 22 tháng 9 Buổi chiều: 13:30 (dự kiến) 3.      Địa điểm Vòng  chung kết: 13:30 […]

Lịch thi KTHP HK2 bậc TCCN_ đợt 2_Năm học 2016-2017

13 Th5 2017

Lịch thi KTHP HK2 bậc TCCN_ đợt 2_Năm học 2016-2017 So 88_LichThi KTHP HK2 NH 2016-2017_TC_TDC_K16