Thông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên

5 Th6 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên   Các em HSSV xem thông báo để biết thông tin và thực hiện Thông báo 62

Cô giáo Việt công tác tại trường trung học phổ thông ngoại ngữ ở Hàn Quốc

5 Th6 2021

Cô giáo Việt công tác tại trường trung học phổ thông ngoại ngữ ở Hàn Quốc   “Chuyện từ Seoul” tuần này là cuộc trò chuyện giữa phóng viên và bạn Nguyễn Thị Kim Thư, giáo viên dạy tiếng Việt tại trường trung học phổ thông ngoại ngữ Chungnam, thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong. Kim Thư bắt đầu công việc ở đây từ tháng 02/2020, sau khi hết hợp đồng làm việc tại Sở Giáo dục thành phố Jeju với công việc giảng dạy về tiếng Việt và văn hóa tại các trường trung học cơ sở và trung […]