TB tham gia giao lưu văn hóa & trao đổi ngôn ngữ với đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong, Hàn Quốc

12 Th12 2019

TB tham gia giao lưu văn hóa & trao đổi ngôn ngữ với đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong, Hàn Quốc   Từ ngày 19/12/2019~30/12/2019 đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong sẽ đến và giao lưu với HSSV TDC chúng ta. Các em cũng xem qua thông báo và đăng ký tham gia giao lưu nhé TB THAM GIA GIAO LUU YEUNGNAM IKONG 12.2019

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

17 Th8 2019

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018 Sinh viên bậc cao đẳng khóa 2017 và khóa 2018 căn cứ vào các học phần được mở lớp và tiến hành đăng ký học phần theo thông báo. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 17 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 18 TKB khoa 2017_HK1_2019_2020_SV TKB khoa 2018_HK1_2019_2020_SV