Bình chọn clip dự thi Nói tiếng Hàn online KLAT 2019

15 Th10 2019

Bình chọn clip dự thi Nói tiếng Hàn online KLAT 2019 Các bạn ới ời~~ sau bao ngày ngóng trông, BTC cuộc thi nói tiếng Hàn online KLAT cũng đã up các clip dự thi của tất cả mọi người lên trang youtube của BTC. Các bạn cùng xem qua và bình chọn cho các bạn sinh viên khoa tiếng Hàn TDC chúng ta nhé Các bài dự thi của sinh viên khoa tiếng Hàn TDC: Link của kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNlsg_2orQ0pDhhX_D_459A #cuocthinoitienghanoline2019 #cuocthinoitienghanoline2018 #cuocthinoitienghanolineklat2019 #cuocthinoitienghanolineklat2018 #KLAT, #KLATvietnam, #klatvietnam

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018

17 Th8 2019

TKB học kỳ 1_năm học 2019-2020_khóa 2017 và khóa 2018 Sinh viên bậc cao đẳng khóa 2017 và khóa 2018 căn cứ vào các học phần được mở lớp và tiến hành đăng ký học phần theo thông báo. 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 17 3. Cac HP se to chuc giang day trong hoc ky – bac CD 18 TKB khoa 2017_HK1_2019_2020_SV TKB khoa 2018_HK1_2019_2020_SV