Học tiếng Hàn qua phim ảnh: Người bố kỳ lạ (9) 조용히 해

21 Th8 2018

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: Người bố kỳ lạ (9) 조용히 해 Nghe 1 Nghe 2 Nghe 3 Nghe 4 Mẫu câu trong tuần 조용히 해 (Giữ im lặng nào) [jô-yông-hi-he] Phân tích Là câu dùng để ra lệnh cho người nào đó giữ im lặng, tránh không làm ồn. 조용히          im lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng 하다              làm, tiến hành, thực hiện 조용히 하다  Giữ im lặng *조용히 하다 + đuôi câu hỏi dạng thân mật “-아/어?” =조용히 하다 Giữ im lặng nào  Cách diễn đạt * Cách nói […]

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018

1 Th3 2018

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018 ThoiKhoaBieuKhoa_HK2-2017-2018_gui SV