TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ/THƯ KÝ/THÔNG DỊCH VIÊN

19 Th10 2018

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ/THƯ KÝ/THÔNG DỊCH VIÊN Vị trí tuyển dụng : Thư ký – trợ lý Tổng Giám Đốc, Biên phiên dịch tiếng Hàn Cấp bậc: Nhân viên  Mô Tả Công Việc –          Lĩnh vực công việc chuyên ngành: thép mạ màu công nghệ Hàn Quốc . –          Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty. –          Tham mưu cho Tổng Giám Đốc, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty. –          Thực hiện các công việc […]

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018

1 Th3 2018

Thời khóa biểu khóa 17_HK2_2017-2018 ThoiKhoaBieuKhoa_HK2-2017-2018_gui SV