Thông báo đăng ký du học Hàn Quốc đợt tháng 9 năm 2023

Thông báo đăng ký du học Hàn Quốc đợt tháng 9 năm 2023

Các em sinh viên có nguyện vọng xem thông báo và thực hiện đăng ký hồ sơ về văn phòng khoa đúng hạn.

TB Du hoc Han Quoc dot 9.2023 

  1. Link tham khảo các trường tuyển sinh du học tại Hàn Quốc:

https://drive.google.com/file/d/1vYOODQftH3B3h8IJQn_nU5g1qn8MjHgq/view?pli=1

     2. Link nộp hồ sơ đăng ký du học trực tuyến:         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbKIfYX9CEy7rHLD1u4brWC7PAm4IX64nl7fjpWgkCEyWX3A/viewform

      3. Đơn đăng ký học bổng du học:

6. Don xin hoc bong du hoc_dot 9.2023