Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2019-2020

Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

HSSV xem Quyết định đính kèm bên dưới:

CD – QD KQRL HK1 NH 2019-2020

QD – CD KQRL HK1 NH 2019-2020 BO SUNG

TCCN – QD KQRL HK1 NH 2019-2020 ko dong dau 

Danh sách HSSV được công nhận kết quả rèn luyện đính kèm:

KQRL HK 1 2019-2020 CD

KQRL HK 1 2019-2020 TC