Học tiếng Hàn qua phim ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ (8) 벌써”

Học tiếng Hàn qua phim ảnh: “Những nữ sinh khiêu vũ (8) 벌써”

 

Mẫu câu trong tuần

벌써 (Mới đó mà đã)

[peol-sseo]

Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn nhấn mạnh một điều gì đó xảy ra nhanh hơn suy nghĩ hay dự đoán ban đầu, đọc lên giọng ở âm thứ hai tạo thành câu hỏi dạng thân mật trống không.

벌써       mới đó mà đã

Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu Mới đó mà đã”

Mức độ kính trọng Mẫu câu
Thân mật trống không 벌써? (peol-sseo)
Thân mật kính trọng 벌써요? (peol-sseo-yo)

* Ứng dụng mẫu câu Mới đó mà đã”

Tình huống Mẫu câu Ý Nghĩa
Khi mẹ hỏi chương trình truyền hình mới chiếu mà đã kết thúc rồi à. 벌써 끝났어?(peol-sseo kkeun-nat-seo?) Chương trình mới chiếu mà đã hết rồi à?
Bạn trả lời mẹ rằng chương trình truyền hình đã kết thúc sớm rồi. 벌써 끝났어요.

(peol-sseo kkeun-nat-seo-yo.)

Chương trình kết thúc sớm rồi ạ.
Bạn trả lời sếp là nhóm mình đã làm xong sớm việc được giao. 벌써 끝냈습니다.

(peol-sseo kkeun-naet-seum-ni-ta)

Chúng em đã làm xong sớm rồi ạ.

 

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean&id=&board_seq=387942&page=1