Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021

Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021

 

Các em tân sinh viên xem Thời khóa biểu dành cho sinh viên khoa tiếng Hàn khóa tuyển sinh năm 2021 và đường link để vào lớp học đính kèm:

Thời khóa biểu theo từng lớp: THỜI KHÓA BIỂU_HK1_2021-2022_KHOA 2021_25.9

Link giảng viên giảng dạy theo thời khóa biểu: LINK LỚP HỌC CHO KHÓA 2021_HK1_25.9