Nhu cầu nguồn nhân lục ngành tiếng Hàn

Trong xu thế gắn kết khu vực và hội nhập toàn cầu, kết hợp chính sách mở cửa của nhà nước, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài vào Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung hiện nay có rất nhiều công ty, xí nghiệp quốc doanh, tư nhân, liên doanh với nước ngoài hay các xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài. Đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn quốc. Các số liệu thống kê cho thấy, Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam: về FDI, đến năm 2012, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 vào Việt Nam với số vốn khoảng 25 tỷ USD (sau Nhật với 28 tỷ USD) nhưng đứng thứ nhất về số dự án (đến cuối 2012 là 3.134); Việt Nam là thị trường đầu tư lớn thứ 3 của Hàn Quốc ở nước ngoài (sau Trung Quốc và Mỹ). Khoảng 2.500 công ty Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam; về ODA, Hàn Quốc hiện là nước cung cấp ODA lớn thứ 2 cho Việt Nam (sau Nhật) với 1.226 triệu USD cho giai đoạn 1995 – 2010 (trong đó có 300 triệu USD cho năm 2010), 411,8 triệu năm 2011 và đã cam kết 1,2 tỷ USD cho giai đoạn 2012 – 2015; Việt Nam trở thành nước nhận ODA lớn nhất trong số 20 đối tác chiến lược về cung cấp ODA của Hàn Quốc. Về thương mại, Hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ 4 của Việt Nam (sau Trung Quốc, Mỹ, Nhật) với kim ngạch hai chiều năm 2011 là 18,7 tỷ USD và năm 2012 đã vượt 21 tỷ USD – tức là về đích 20 tỷ USD trước 3 năm so với mục tiêu hai Chính phủ đề ra là năm 2015. Vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực có khả năng làm việc ở vị trí biên, phiên dịch trong tất cả các lĩnh vực có giao lưu hợp tác với Hàn Quốc như: các công ty, xí nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, các văn phòng đại diện, nhà hàng, khách sạn và các công ty du lịch là rất to lớn.