Thông báo tham gia Ngày hội chữ Hàn năm 2019

Thông báo tham gia Ngày hội chữ Hàn năm 2019

Đến hẹn lại lên, Ngày hội chữ Hàn năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/10/2019 tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM.

Các em cùng xem thông báo để biết thêm chi tiết nhé: đính kèm thông báo tham gia Hangeul 2019 và Thể lệ cuộc thi thiết kế đồng phục Hangeul 2019

TB tham gia Hangeul 2019

Thể lệ cuộc thi thiết kế đồng phục Hangeul 2019