Bình chọn clip dự thi Nói tiếng Hàn online KLAT 2019

Bình chọn clip dự thi Nói tiếng Hàn online KLAT 2019

Các bạn ới ời~~ sau bao ngày ngóng trông, BTC cuộc thi nói tiếng Hàn online KLAT cũng đã up các clip dự thi của tất cả mọi người lên trang youtube của BTC. Các bạn cùng xem qua và bình chọn cho các bạn sinh viên khoa tiếng Hàn TDC chúng ta nhé

Các bài dự thi của sinh viên khoa tiếng Hàn TDC:

Link của kênh youtube: