TB tham gia giao lưu văn hóa & trao đổi ngôn ngữ với đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong, Hàn Quốc

TB tham gia giao lưu văn hóa & trao đổi ngôn ngữ với

đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong, Hàn Quốc

 

Từ ngày 19/12/2019~30/12/2019 đoàn SVTN trường CĐ Yeungnam Ikong sẽ đến và giao lưu với HSSV TDC chúng ta. Các em cũng xem qua thông báo và đăng ký tham gia giao lưu nhé

TB THAM GIA GIAO LUU YEUNGNAM IKONG 12.2019