TB đăng ký du học đợt tháng 9.2020

TB đăng ký du học đợt tháng 9.2020

HSSV khóa 2017, 2018 có nguyện vọng du học tại các trường Cao đẳng, đại học Hàn Quốc xem thông báo và làm theo hướng dẫn.

TB Du hoc Han Quoc dot 9.2020

Đơn đăng ký du học đợt tháng 9.2020:

5.1. Don xin hoc bong du hoc_dot 9.2020