QĐ điều chỉnh kết quả điểm rèn luyện HSSV HK1 năm học 2019-2020

QĐ điều chỉnh kết quả điểm rèn luyện HSSV HK1 năm học 2019-2020

HSSV xem quyết định đính kèm bên dưới:

QD – CD KQRL HK1 NH 2019-2020 – cap nhat ngay 25.05.2020

QD – TC KQRL HK1 NH 2019-2020 – cap nhat ngay 25.05.2020

HSSV xem danh sách đính kèm:

1. KQRL HK 1 2019-2020 CD – cap nhat ngay 25.05.2020

1. KQRL HK 1 2019-2020 TC – cap nhat ngay 25.05.2020