Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần cho HSSV K2021 – HKI, NH: 2021-2022

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần cho HSSV K2021 – HKI, NH: 2021-2022

 

Các em sinh viên xem thông báo tại đây: TB giai quyet ho so chuyen mien diem cua sinh vien HK1_21-22

Đơn xin miễn học,miễn thi: 1_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN

Đơn xin chuyển điểm đã học: 2_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN ĐÃ HỌC

Đơn xin miễn học môn Giáo dục Quốc phòng An ninh: 3_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ HỌC TẬP MÔN HỌC GDQP&AN