Thông báo về việc xét miễn và công nhận điểm học phần khóa 2022 trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Thông báo về việc xét miễn và công nhận điểm học phần khóa 2022 trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

 

Các em sinh viên xem thông báo để biết thông tin và thực hiện.

TB xet mien va cong nhan diem HP khoa 2022