TB tuyển chọn tình nguyện viên hỗ trợ chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

TB tuyển chọn tình nguyện viên hỗ trợ chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc

 

Các em sinh viên xem nội dung cong văn và poster đính kèm để biết thông tin ứng tuyển:

대학생(베트남)모집 공고 2.0

대학생(베트남)모집 공고 2.0_영문