Tìm hiểu chữ Hàn tại quảng trường Gwanghoamun

 

12

      571 năm trước, Vua Sejong (Thế Tông) phát minh ra chữ Hàn (Huấn dân chính âm). Ngay trong thời kỳ văn hóa Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Bán Đảo Hàn Quốc, việc phát minh ra chữ Hàn của Vua Sejong đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử văn tự không chỉ ở xứ kimchi mà còn trên toàn thế giới. Tuy vậy, giá trị của chữ Hàn đã ít nhiều bị quên lăng do người dân Hàn Quốc đã quá quen thuộc với nó, như cơm ăn nước uống vậy.Cách 2.5km từ tượng Vua Sejong ở Quảng trường Gwanghwamun là Con đường chữ Hàn (Hangeul Gaon-gil), nơi lưu trữ tất cả mọi ý nghĩa và giá trị của chữ Hàn mà Vua Sejong đã tạo ra cho toàn thể bách tính.

……………

Mọi người cùng xem nguồn của bài viết tại: http://world.kbs.co.kr/vietnamese/event/specialprogram/index.htm?No=381