TB lịch giao lưu với đoàn sinh viên tình nguyện trường CD Yeungnam Ikong

TB lịch giao lưu với đoàn sinh viên tình nguyện trường CD Yeungnam Ikong

HSSV các lớp căn cứ vào lịch trình hoạt động của đoàn để giao lưu.

Hoạt động giao lưu có điểm danh tính điểm rèn luyện và tính điểm học thực hành nói nhé.

Lich trinh giao luu Yeungnam Ikong 12.2017