TB kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK 57 (15.4.2018)

TB kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK 57 (15.4.2018)

Văn phòng khoa tiếng Hàn nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 08/1/2018 đến ngày 15/01/2018. Sau thời gian trên, các bạn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn nhé.