Tiếng Hàn qua phim ảnh: Cuộc đời hoàng kim (1) 웬일이래?

Cuộc đời hoàng kim (1) 웬일이래?

blob:http://world.kbs.co.kr/f2576a87-1699-4ef0-b7d8-65a6a792b463

 

 

 

Mẫu câu trong tuần

웬일이래? (Chuyện gì vậy?)

[Wuen-i-ri-re]

Phân tích

Câu hỏi bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy một việc gì đó một cách thân mật.

웬              gì, nào

일              việc

-(이)래      đuôi câu hỏi dùng trong văn nói, khi thể hiện sự ngạc nhiên

* 웬 (gì) + 일 (việc) + đuôi câu hỏi -(이)래 = 웬일이래? (Chuyện gì vậy?)

 

Cách diễn đạt

* Cách nói “Chuyện gì vậy?” ở các dạng kính ngữ

Mức độ kính trọng Mẫu câu
Thân mật 웬일이래? / 웬일이야?
Kính trọng thân mật 웬일이에요?
Kính trọng 웬일이십니까?

* Một số cách nói tương tự với “웬일이래?”-“Chuyện gì vậy?”

Mẫu câu Ý nghĩa
어찌된 일이래? Chuyện gì vậy?
무슨 일이래?
뭔 일이래?

* Áp dụng cách nói “Chuyện gì vậy?” trong giao tiếp

Ví dụ Ý nghĩa
팀장님, 오늘 웬일이래? Trưởng phòng hôm nay sao vậy nhỉ?
어찌된 일이야? Chuyện gì vậy?

Tình huống: thấy bạn xuất hiện đột ngột trước nhà với vẻ mặt thất thểu

어머 무슨 일이래? Ôi trời, chuyện gì vậy?

Tình huống: thấy mọi thứ xáo trộn khi trở về nhà

* Các từ kết hợp với “”-“gì”

Ví dụ Ý nghĩa
웬일

– 웬일로 여기 왔어요?

Việc gì? (thái độ ngạc nhiên)

– Anh đến đây có chuyện gì vậy?

웬 날벼락이야? Gì mà xui xẻo thế này?
웬 떡이야? Sao may mắn vậy?

 

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean&id=&board_seq=360343&page=1