TB đăng ký chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa tại trường Cao đẳng Yeungnam Ikong

TB đăng ký chương trình trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa tại trường Cao đẳng Yeungnam Ikong

 

Khoa tiếng Hàn thông báo về việc đăng ký chương trình  trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa tại trường Cao đẳng Yeungnam Ikong, Hàn Quốc.

Sinh viên khoa tiếng Hàn xem và đăng ký theo thông báo (nếu có nguyện vọng) về văn phòng khoa nhé.

Đính kèm mẫu đơn đăng ký.

5.2 Don DK tham quan Han Quoc 2019_Yeungnam Ikong

TB trai nghiem van hoa tai Yeungnam Ikong_2019