TB học bổng du học trường ĐH Quốc gia Andong, Hàn Quốc

TB học bổng du học trường ĐH Quốc gia Andong, Hàn Quốc

TB học bổng du học trường ĐH Quốc gia Andong, Hàn Quốc. Sinh viên khoa tiếng Hàn khóa xem điều kiện để đăng ký nhận học bổng và nộp hồ sơ về văn phòng khoa tiếng Hàn nhé.

Thời gian nộp hồ sơ: đến 17h00 ngày 15/7/2019.

Thông tin học bổng:

혹시 한국학과이던 아니던 토픽 3~4급이 있는 학생중에서 국립안동대학교에서 1학년부터 장학금 받고 다닐 학생있으면 추천 부탁드립니다.

ㅇ 1~2학년은 아래와 같은 장학금을 드리고,

ㅇ 3~4학년때는 성적에 따라 드릴 예정

ㅇ 희망전공, 이름, 생년월일, 성별, 출신학교(고교 또는 대학, 영문), Topik 등급, 전화번호, 이메일주소, 집주소(영문)

그리고 학과는 본인의 적성에 따라 선택해 주시면 됩니다.