Chuyên mục: Nhu cầu nguồn nhân lực

Nhu cầu nguồn nhân lục ngành tiếng Hàn

Trong xu thế gắn kết khu vực và hội nhập toàn cầu, kết hợp chính sách mở cửa của nhà nước, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài vào Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài để đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói […]

Xem tiếp