Chuyên mục: Biểu mẫu

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần cho HSSV K2021 – HKI, NH: 2021-2022

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển điểm, miễn học, miễn thi các học phần cho HSSV K2021 – HKI, NH: 2021-2022   Các em sinh viên xem thông báo tại đây: TB giai quyet ho so chuyen mien diem cua sinh vien HK1_21-22 Đơn xin miễn học,miễn thi: 1_ […]

Xem tiếp

Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2019-2020

Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2019-2020 1_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN 2_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN ĐÃ HỌC 3_ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ HỌC TẬP MÔN HỌC GDQP&AN 4_ ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG 5_ ĐƠN ĐĂNG KÝ RÚT BỚT HỌC PHẦN […]

Xem tiếp